topbar

Yhdistys

Sisäkattoyhdistys Ry on sisäkattourakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien yhdistys joka pyrkii edistämään alaa monin eri tavoin. Yhdistys perustettiin jo vuonna 1986 nimellä Sisäkattourakoitsijat r.y. Yhdistyksen nimi muutettiin 1.1.2003 Sisäkattoyhdistys Ry:ksi.

  • Yhdistys valvoo jäsenistönsä etuja käsiteltäessä alaa koskevia asioita viranomaisten, elinkeinoelämän tai yhdistykseen kuulumattomien kanssa.
  • Yhdistys kouluttaa jatkuvasti jäsenistönsä työnjohtoa ja asentajia sisäkattorakentamisen vaativalla erikoisalalla.
  • Yhdistys seuraa alan kehitystä Suomessa ja ulkomailla sekä tiedottaa tästä jäsenistölleen.
  • Yhdistys pyrkii toiminnallaan kaikin tavoin tukemaan ammattialaa ja sen kehitystä.
  • Yhdistys tekee esityksiä ja antaa alaa koskevia lausuntoja. Yhdistyksen lähtökohtana on puhdas aatteellinen yhdistys, jonka tehtäviin ei kuulu ottaa kantaa työmarkkina- politiikkaan. Yhdistyksen jäsen voi kuitenkin toimia asiantuntijajäsenenä palkka- ja työsuhteita koskevissa neuvotteluissa.